11. Nov. 2014 Danas je državni praznik - obeležava se Dan primirja u Prvom svetskom ratu

Danas se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu u znak seæanja na 11. novembar 1918. godine, kada je u Francuskoj potpisano primirje u Prvom svetskom ratu.

Primirje, koje je bilo na snazi sve do zakljuèivanja konaènog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine, obeležava se u svim zemljama koje su potpisale sporazum.

Praznik je u Srbiji prvi put zvanièno obeležen 2012. godine i to je neradan dan.

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Srbiji, 11. novembra ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga. Zaposleni koji rade na dan praznika imaju pravo na uveæanu zaradu u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu.

Izvor:Beta

VRH