27. Oct. 2014 Pozorište iz Bogatiæa veèeras otvara festival u Kostolcu

Dramom Dušana Kovaèeviæa “Sveti Georgije ubiva aždahu” u režiji Ivana Tomaševiæa, Pozorište “Janko Veselinoviæ” iz Bogatiæa veèeras æe u Kostolcu otvoriti Smotru glumaèkih ostvarenja “Viminacium lumen meum”.

Festival, u organizaciji Centra za kulturu iz Kostolca, traje do 1. novembra.

VRH