25. Oct. 2014 Noæas se završava letnje raèunanje vremena

Letnje raèunanje vremena završava se noæas u tri sata posle ponoæi, kada kazaljke na èasovnicima treba pomeriti za jedan sat unazad, odnosno sa tri na dva sata ujutru.

VRH