17. Oct. 2014 RTS: TEŠKI METALI U DRINI - BLIŽE SE SAVI

Teški metali s muljem i vodom iz ošteæenog jalovišta nekadašnjeg rudnika "Stolice" u Kostajniku kod Krupnja, stigli su u Drinu kod Badovinaca na podruèju opštine Bogatiæ, pokazuju najnovije analize Agencije za zaštitu životne sredine, objavio je danas RTS.

Da li æe se, tek sada kada postoji velika ekološka opasnost za Beograd i druge gradove, neko reagovati?

Tekst proèitajte na stranici RTS-a koja se nalazi na donjem linku:

www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1725361/Te%C5%A1ki+metali+se+bli%C5%BEe+Savi.html

VRH