2. Oct. 2014 U subotu se održava Izložba goveda i ovaca - spremne nagrade za vlasnike najboljih grla, ali i za najsreænije posetioce izložbe!

Sa prve izložbe goveda i ovaca 2009. godine
Sa prve izložbe goveda i ovaca 2009. godine

Direkcija za poljoprivredu i selo opštine Bogatiæ organizuje u subotu 6. po redu Izložbu goveda simentalske rase i ovaca.

Stoèari æe na ocenjivanje dovesti oko 140 „Simentalki“ i 80 ovaca, a struène komisije izabraæe najbolja grla u više kategorija i proglasiti šampiona izložbe. Za nagrade vlasnicima najboljih grla izdvojeno je 270.000 dinara.

Stoèarima su, kao i ranijih godina, plaæeni troškovi uèešæa koji su uveæani u odnosu na prošlu godinu, pa je ukupan budžet ovogodišnje izložbe oko 2 miliona dinara.

Prvi put nagrade su obezbeðene i za posetioce izložbe.Najsreæniji, koji æe biti izvuèeni „iz šešira“ sa izložbe æe kuæi povesti umatièeno žensko priplodno tele i umatièeno žensko jagnje.

Izložba se organizuje na stoènoj pijaci u Bogatiæu od 10 sati.

VRH