23. Sep. 2014 RTS - Traže hitno rešavanje problema isticanja jalovine

Gradsko veæe Loznice zatražilo je hitno rešavanje problema isticanja hemikalija sa jalovišta iz rudnika u Stolicama, koji se nalazi na teritoriji opštine Krupanj.

Ukoliko se ne poène sa rešavanjem tog ekološkog problema, rukovodstvo Grada Loznice predvoðeno gradonaèelnikom Vidojem Petroviæem i èelnicima lokalnih samouprava Krupanj, Bogatiæ i Šabac – zatražiæe hitan prijem kod predsednika Vlade Srbije radi nalaženja najpovoljnijeg rešenja.

Jalovina iz nekadašnjeg rudnika antimona "Stolice" u Kostajniku, koja je krenula rekom Korenitom, stigla je do Drine, rekao je èlan Gradskog veæa Janko Aleksiæ, navodeæi da je prisustvo teških metala toliko evidentno da je dovoljno da se u celom kraju proglasi ekološka katastrofa. "Na osnovu najnovije analize uzoraka vode sa èetiri merne stanice, na samom ulivanju Jadra u Drinu, nalazi su više nego poražavajuæi. Gvožðe, olovo, kadmijum, cink, bakar, arsen, živa, antimon i mangan, koji se nalaze u kategoriji od 1 do 4, u veæini uzoraka ovde su van te klase. Praktièno, znatno više od vrednosti koje se uopšte i mere", upozorio je Aleksiæ.

Što se tièe Jadra, on je u svom toku od ulivanja Korenite u Jadar, pa sve do Jelava gde se uliva u Drinu, proglašen za vodu van klase zbog prisustva antimona i arsena, žive i olova u ogromnim kolièinama, zbog èega je reka dobila sivu boju.

Što se tièe Kostajnièkog potoka, tu su vrednosti teških metala nekoliko stotina puta veæe od propisanih.

Usled ogromnih i dugotrajnih padavina tokom maja, koje su za posledicu proizvele klizište brdskog masiva na koji se naslanja flotacijsko jalovište "Stolice", došlo je do pucanja dve brane, a kasnije i treæe i isticanja više hiljada kubnih metara jalovine.

Jalovina i vode iz jalovišta izlili su se u reèicu Korenitu, u mestu Kostajnik, a koja se uliva u reku Jadar na oko 20 kilometara.

Do ponovnog probijanja brane i isticanja jalovine u potok Kostajnik došlo je 17. jula, posle obilnih padavina, kada je jalovina s boène strane probila veæ ošteæenu branu jalovišta i izlila se u potok.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike formiralo je krajem jula poseban tim za praæenje realizacije hitnih mera za sanaciju izlivene toksiène jalovine antimona iz zatvorenog rudnika "Stolice" kod Krupnja.

VRH