1. Sep. 2014 Za 3300 predškolaca, osnovaca i srednjoškolaca danas poèela nova školska godina

U svim osnovnim školama, Maèvanskoj srednjoj školi i Predškolskoj ustanovi „Slava Koviæ“ danas je poèela nova školska godina.

U šest osnovnih škola u klupe je selo 2367 uèenika, meðu kojima 240 ðaka prvaka.

Maèvansku srednju školu ove školske godine pohaða oko 650 uèenika.

U pripremnom predškolskom programu ove jeseni upisano je 283 mališana. Ovaj obavezni pripremni program Predškolska ustanova „Slava Koviæ“ realizuje u 18 grupa od kojih su 3 u Bogatiæu, a ostale u selima.

VRH