28. Aug. 2014 U nedelju nova redovna sednica Skupštine opštine Bogatiæ

Predsednik Skupštine opštine Bogatiæ Aleksandar Vukoviæ zakazao je za nedelju, 31. avgust redovnu 25. sednicu Skupštine opštine.

Predložene su tri taèke dnevnog reda o kojima æe odbornici raspravljati - plan energetskog razvoja za opštine Bogatiæ i grad Bijeljinu, plan detaljne regulacije graniènog prelaza u Badovincima i predlog zakljuèka o davanju saglasnosti na izmenjeni program ureðenja graðevinskog zemljišta, održavanja, zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i sanacije puteva u 2014. godini.

Sednica je, neuobièajeno, zakazana za nedelju zbog neophodnosti da se u odreðenom roku usvoji Plan energetskog razvoja za Bogatiæ i Bijeljinu.

Ovaj dokumenat saèinio je Evropski centar za obnovljivu energiju iz Gisinga (Austrija) kao projektni rezultat u okviru projekta "Bogatiæ iBijeljina zajedno ka energetskoj nezavisnosti korišæenjem obnovljivih izvora energije i poveæanjem energetske efikasnosti".

VRH