27. Aug. 2014 Saobraæajna nesreæa u Klenju - džip sleteo sa puta i pokosio dvoje dece na trotoaru

U saobraæajnoj nesreæi koja se oko 13 sati dogodila u Klenju povreðeno je dvoje dece.

Dok su se kretali trotoarom, njih je pokosio džip koji je u oštroj krivini sleteo sa puta.

Povreðena dvanaestogodišnja devojèica sa prelomom kuka i sedmogodišnji deèak sa nagnjeèenjem lobanje su posle zbrinjavanja u Hitnoj službi Doma zdravlja u Bogatiæu upuæeni u šabaèku Opštu bolnicu.

U policijskoj stanici u Bogatiæu reèeno nam je da je uzrok nesreæe neprilagoðena brzina. Policija u Bogatiæu æe u saradnji sa tužilaštvom preduzeti mere protiv vozaèa džipa.

VRH