25. Aug. 2014 Celo odeljenje prvaka manje nego lane - svakom prvaku iz budžeta 4.000 dinara

U ponedeljak æe u šest matiènih osnovnih škola u prvi razred krenuti 240 osnovaca, 28 manje nego prošle godine!

Najviše prvaka je upisano u Osnovnu školu “Mika Mitroviæ” u Bogatiæu, zatim u škole u Klenju, Badovincima i Dublju.

I dok je u nekim selima broj prvaka neznatno manji nego lane, u Crnoj Bari je u prvi razred upisano svega 6 djaka! Ukupno, u Osnovnoj školi “Janko Veselinoviæ” u ovom selu i izdvojenim odeljenjima u Sovljaku i Glogovcu biæe samo 14 prvaka!

Opštinska uprava æe u subotu, u 11 sati u Osnovnoj školi “Mika Mitroviæ” u Bogatiæu organizovati prijem za sve djake prvake sa podurèja opštine. Tom prilikom svaki osnovac æe dobiti “saobraæajni paket” za bezbedno uèešæe u saobraæaju, a roditelji prvaka pomoæ od 4.000 dinara.

VRH