21. Aug. 2014 Danas objavljeni konkursi za javne radove i struènu praksu

Danas su u „Glasu Podrinja“ objavljeni konkursi za angažovanje nezaposlenih lica sa evidencije NSZ na javnim radovima i obavljanje struène prakse, saopšteno je u opštinskoj upravi.

Za zarade i naknade oko 20 nezaposlenih koji æe biti izabrani po konkursima, iz opštinskog budžeta izdvojeno je 3.000.000 dinara, dok NSZ veæ drugu godinu ne finansira projekte aktivnih mera zapošljavanja u ovoj opštini.

Na evidnciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Bogatiæu je oko 3.500 lica koja traže zaposlenje, dok u privredi i javnom sektoru ima 3.000 radnika.

Stopa nezaposlenosti u opštini je, prema statistièkim podacima iz 2013. godine, premašila 36 odsto.

Oba konkursa, osim na naslovnoj stranici web prezentacije, možete pronaæi i u rubrici Konkursi.

VRH