18. Aug. 2014 Drugi pišu: "Politika" - Pesmom rasteruje mrak

"Politika" je objavila tekst o SlobodanuBrkiæu, svestranom i talentovanom mladiæu iz Glušaca. Slobodan je slep od roðenja, ali je talentom i upornošæu postigao više nego mnoga druga deca koja nemaju ovakav hendikep. PoredSlobodana, jedna od dve sestre, Nada, od roðenja ne vidi, ali je završila Muzièku akademiju, dok druga sestra, Vera, koja jedina od trojki ima zdrav vid privodi kraju studije na Ekonomskom fakultetu.

Kompletan tekst proèitajte prateæi donji link:

www.politika.rs/rubrike/Srbija/Pesmom-rasteruje-mrak.sr.html

VRH