7. Aug. 2014 "Hajduèke veèeri" 9 i 10. avgusta po 46. put - kompletan program manifestacije - Otkazana "Hajduèka regata"Tradicionalna kulturno-turistièka manifestacija „Hajduèko veèe“ po 46. put biæe održana za vikend, 9. i 10. avgusta - saopšteno je iz Opštine Bogatiæ.

Inspirisana motivima i junacima dela zavièajnog pisca Janka Veselinoviæa, ova turistièka priredba neguje tradiciju i od zaborava èuva stare obièaje iz Maève.

Uz programe koji æe posetioce vratiti u prošlost, organizatori pripremaju i više zanimljivih programa - , „Hajduèki kotliæ“, koncerte estradnih zvezda...

U subotu, od ranih popodnevnih do veèernjih sati biæe predstavljeni stari svadbeni obièaji iz Maève.

“Maèvanska svadba” odvijaæe se po sledeæem programu:

14:30 - Okupljanje svatova u porti crkve u Dublju;
15:30 - Polazak svatova i mladoženje u pravcu Bogatiæ;
16:00 - Dolazak u Bogatiæ i formiranje svadbene kolone;
16:15 - Svadbeno kolo u centru Bogatiæa;
17:00 - Saèekuša-busija u Sovljaku;
17:30 - Dolazak svatova u Etno-park Sovljak;
18:00 - Izvoðenje mlade i svadbeno veselje;
18:45 - Polazak svatova za Crnu Baru;
19:15 - Svadbeno kolo kod "Devine kafane" ( mali centar Crne Bare);
19:30 - Dolazak svatova na letnju scenu motela i obavljanje svadbenih obièaja

Program prvog dana upotpuniæe i kvalifikaciono takmièenje za izbor hajduèkog harambaše, bogat kulturno-umetnièki program i koncert estradnih umetnika, prema sledeæoj satnici:


17:00 - Kvalifikacije za izbor harambaše;
19:30 - Kulturni program;
21:30 - Koncert FANTASTIC BAND - a i IVANE SELAKOV.

IZBOR ZA HARAMBAŠU - PRIJAVE DO PETKA 8. AVGUSTA!

Centralni i najinteresantniji deo svake godine je izbor “hajduèkog harambaše”.
Kvalifikacije za izbor harambaše ove godine održaæe se u okviru zvaniènog programa manifestacije, u subotu 09.08.2014.god. sa poèetkom u 17:00.
Svi koji su zainteresovani da se takmièe za titulu “hajduèkog harambaše” mogu se još uvek prijaviti na telefone Kulturno-obrazovanog centra 015/7786-148, ili Turistièke organizacije opštine Bogatiæ 015/7787-505.

Prijavljivanje traje do petka 08.avgusta do 13:00.
Pobednike u izboru harambaše oèekuju sledeæe nagrade:
III mesto - 20.000 din.
II mesto - 30.000 din.
I mesto - 50.000 din.
Novèane nagrade obezbeðuje CARLSBERG d.o.o.
Najspretniji u hajduèkom višeboju, osim titule hajduèkog harambeše i novèane nagrade dobiæe u trajno vlasništvo oficirsku sablju kakvu dobijaju najbolji pitomci Vojne Akademije i buduæi generali Vojske Srbije.
Ovu nagradu obezbedila je kompanija DPS KLAS group.

Drugi dan 46. „Hajduèkih veèeri“, prema planu trebalo je da zapoène „Hajduèkom regatom“ od Prnjavora do Crne Bare.

Turistièka organizacija opštine Bogatiæ tokom prepodneva saopštila je da je ovaj deo programa "Hajduèkih veèeri" otkazan. U saopštenju je neodržavanje regate i obrazloženo:

Vremenske prilike tj. velika kolièina padavina koja je uzrokovala povišen vodostaj i poplave u gornjem toku reke Drine, a samim tim i gomilu materijala koje nabujala Drina nosi sa sobom su okolnosti na koje ne možemo uticati. Samim tim bezbednost uèesnika regate se dovodi u pitanje što je više nego dovoljan razlog za otkazivanje Hajduèke regate.

U nedelju od podneva je izbor „Hajduèkog kotliæa“, a uveèe je centralni deo manifestacije - izbor harambaše!

Finalni deo manifestacije zapoèeæe takmièenjem za hajduèkog harambašu, a završiti se koncertom.

Za ovaj deo programa naplaæivaæe se ulaznice po ceni od 200 dinara, dok je parking besplatan.

-19:00 - Takmièenje za hajduèkog harambašu
- 21:30 - Proglašenje pobednika takmièenja za izbor harambaše.
- 22:00 - Koncert Rade Manojloviæ

HAJDUÈKI KOTLIÆ 2014.

Takmièenje u spremanju riblje èorbe, pod nazivom “Hajduèki kotliæ” održaæe se u nedelju od 13:00 na Drini u Crnoj Bari.
Pravo uèešæa imaju pojedinci i ekipe.
Organizator obezbeðuje potrebnu kolièinu ribe, a uèesnici zaèine, posuðe i ogrev.
Predviðene su prigodne nagrade za I, II, i III mesto.

Prijave uèesnika na tel. 064/164-75-46 (Svetislav Rakiæ)

VRH