27. Jun. 2014 Na maloj maturi osmaci u proseku osvojili manje od 50 odsto od ukupnog broja bodova

Na podruèju opštine Bogatiæ malu maturu polaglo je ukupno 274 uèenika osmog razreda.

Na tri testa (iz srpskog jezika, matematike i kombinovanom testu) uèenici sa podruèja naše opštine ostvarili su u proseku 19,40 od maksimalnih 40 bodova.

Najbolji rezultati su u OŠ „Nikoal Tesla“ u Dublju - prosek 23,84 boda sa sva tri testa, potom u OŠ „Vuk Karadžiæ“ Badovinci - 22,30, u OŠ „Mika Mitroviæ“u Bogatiæu - 20,51, OŠ „Janko Veselinoviæ“ u Crnoj Bari - 17,25, OŠ „Laza K. Lazareviæ“ Klenje - 17,12 i u OŠ „Cvetin Brkiæ“ u Glušcima -15,40.

Prema kalendaru upisa, danas i u subotu popunjavaju se liste želja.

Lista želja uèenika biæe objavljena 2. jula u osnovnim školama, a toga dana može se proveriri i taènost liste i podneti eventualni prigovor.
Potom sledi rasporeðivanje po školama. Konaèan raspored primljenih uèenika biæe objavljen 5. jula, a 7. i 8. jul rezervisani su za prijem dokumenata za upis u srednje škole.

Kandidati koji tada ne budu upisani imaæe još jednu šansu. Oni æe 9. jula popunjavati liste želja za škole u kojima je ostalo mesta, a upis æe biti obavljen 11. jula.

VRH