25. Jun. 2014 Priznanje "Kapetan Miša Anastasijeviæ" biæe uruèeno Opštini Bogatiæ za zaštitu poljoprivrednog zemljišta i razvoj poljoprivrede

Opština Bogatiæ je meðu 18 lauerata nagrade “Kapetan Miša Anastasijeviæ” koju dodeljuju “Media invent”, Tehnièki fakultet iz Novog Sada i Privredna komora Vojovodine za podruèje Maèvanskog okruga.

Opštini Bogatiæ je priznanje dodeljeno za rezultate u zaštiti poljoprivrednog zemljišta i razvoju poljoprivrede.

Nagrada æe biti uruèena u petak u Centru za struèno usavršavanje u Šapcu.

VRH