23. Jun. 2014 Opština Bogatiæ na "Business samitu - Uposlimo Srbiju" u Vrnjaèkoj Banji

"Business samit - Uposlimo Srbiju" uz Gegula sajam turizma, hrane i piæa, biæe održan u hotelu "Breza" u Vrnjaèkoj Banji, od 27. do 29. juna, u organizaciji etno centra "Gegula" iz Kraljeva, Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti iz Beograda i Privredne komore Beograd, a pod pokroviteljstvom grada Kraljeva, Novog Pazara, Regionalne privredne komore Kraljevo i Opština Vrnjaèka Banja, Trstenik, Raške i Bogatiæ, saopštili su organizatori.

Reè je o nastavku manifestacije "Dani voæa, srpske rakije i vina",treæi po redu, a druge u Vrnjaèkoj Banji. Uèesnici Business samita biæe kompanije, firme, proizvoðaèi, ambasade, opštine, mesne zajednice, nauèno-obrazovne institucije, strukovna i novinarska udruženja, kulturno – umetnièka društva, i drugi poslovni ljudi zainteresovani da se meðusobno upoznaju, da upoznaju zemlju u kojoj živimo i stvore važne poslovne kontakte za buduænost.

U toku tri sajamska dana u Vrnjaèkoj Banji, kroz èetiri programske celine(Sajam brendova, Poslovna ideja, Neiskorišæeni potencijali Srbije na polju poljoprivrede, ugostiteljstva, turizma i Kulturno istorijski vremeplov, zanimljivo i na jedinstven naèin biæe predstavljena istorija, kultura, tradicija Srbije, ali i nove moguænosti i ideje za poslovanje, kroz prezentacije i promocije brendova, strateška poznanstva, a sve to uz zanimljive izložbe i bogat kulturno –umetnièki zabavni program. Sajam je promotivnog i prodajnog karaktera.

"Ovaj samit æe sasvim sigurno omoguæiti da se predstavimo svetu na najbolji moguæi naèin, da razmenimo iskustva, ideje i kontakte, i da ostvarimo uspešnu saradnju u dobrom turistièkom i poslovnom ambijentu koji nudi Vrnjaèka Banja, kakav vredni, ozbiljni i odgovorni ljudi zaslužuju. Napravite dobru promociju, steknite nove kontakte, dobro se odmorite i zabavite",navodi Marija Jovièiæ, direktor etno centra "Gegula" iz Kraljeva.

Ove godine po prvi put æe birti organizovano i nacionalno takmuèenje za najbolje rakije i vino.

Izvor: Gde investirati

VRH