19. Jun. 2014 "Eurosong" u Bogatiæu - u subotu koncert "Srbija u ritmu Evrope"

Završni koncert „Srbija u ritmu Evrope“ organizovaæe se u subotu, 21. juna od 20,30 sati. Za ovu priliku, na sportskom poligonu Osnovne škole u Bogatiæu.montira se pozornica, na kojoj æe nastupiti više od 150 najtalentovanijih uèenika iz svih mesnih zajednica.

U oktobru prošle godine je potpisan ugovor o finansiranju projekta sredstvima iz opštinskog budžeta kao podsticaj prepoznavanju, razvijanju i afirmaciji mladih talenata.

Time je Opština Bogatiæ omoguæila najmlaðima sa razliètim talentima da treninzima i obukom sa mentorima ovog projekta unaprede svoja znanja i veštine. Deo programa kojim su prikazali šta znaju i umeju izveli su u martu ove godine na Sajmu turizma u Beogradu.

Posle višemeseènog napornog rada, ali i druženja, uèesnici projekta „Srbija u ritmu Evrope“ u subotu æe prirediti zajednièki koncert. Na otvorenoj sceni sa evrovzijskom scenografijom, svetlosnim i zvuènim efektima, pored talentovanih igraèa, sviraèa i pevaèa nastupiæe Folklorni ansambl „Ðido“ i Stefan Kokoviæ, uèesnik „X faktora“.

Ulaz je slobodan.

VRH