16. Jun. 2014 Malu maturu polaže oko 270 uèenika osmog razreda

Ðaci osmog razreda osnovnih škola poèeli su u 10 sati polaganje završnog ispita - male mature koje æe trajati 3 dana. Danas polažu test iz srpskog odnosno maternjeg jezika, sutra iz matematike, a u sredu kombinovani test iz pet predmeta - bilogije, fizike, hemije, istorije i geografije. Matematika i srpski (maternji) nose po 16 bodova, a kombinovani test osam bodova.

U osnovnim školama na podruèju opštine Bogatiæ malu maturu polaže oko 270 ðaka..

Iz Ministarstva prosvete rekli su za agenciju Beta da æe rezultati testa iz maternjeg jezika biti postavljeni na sajt Ministarstva tokom dana.

Preliminarni rezultati biæe objavljeni 20. juna, a konaèni 26. juna.

Predaja popunjenih lista želja za upis u srednju školu trajaæe 27. i 28. juna.

Od 6. jula poèeæe raspored uèenika po školama, a upis u prvom krugu 7. i 8. jula. Drugi krug traje od 7. do 10. jula.

VRH