12. Jun. 2014 Za stanovništvo u poplavljenim podruèjima dosad uplaæeno 846.110,00 dinara

Na poseban namenski raèun Opštine Bogatiæ za pomoæ ugroženom stanovništvu na poplavljenim podruèjima dosad je uplaæeno 846.110,00 dinara.

Uz zahvalnost svim pojedincima i organizacijama koji su dosad donirli dinarska sredstva, iz opštinske uprave ponaovili su da svi koji su u moguænosti i žele pomogne žiteljima poplavljenih podruèja uplatu mogu izvršiti na sledeæi broj raèuna:

Broj raèuna: 840-0000003073741-16
Poziv na broj: 26-024
Model: 97

VRH