10. Jun. 2014 Zakazana 22. redovna sednica Skupštine opštine Bogatiæ

Za 13. jun (petak) zakazana je 22. redovna sednica Skupštine opštine Bogatiæ.

Predloženo je 12 taèaka dnevnog reda. Odbornici æe se, pored ostalog, izjašnjavati o predlogu odluke o završnom raèunu budžeta opštine Bogatiæ za 2013. godinu, o predlogu mreže osnovnih škola, visini naknade za ureðivanje graðevinskog zemljišta i odluci o komunalnim delatnostima.

Vodiæe se i rasprava o izveštaju Štaba za vanredne situacije o preduzetim merama i stanju u opštini Bogatiæ u vreme poplava.

VRH