4. Jun. 2014 Iz Kozare kod Sombora stigla pomoæ u stoènoj hrani


U Bogatiæ je danas stigao šleper humanitarne pomoæi u stoènoj hrani koju je prikupilo tridesetak poljoprivrednika iz salaškog naselja Kozara - Bezdanski put (kod Sombora).

Poljoprivrednici su prethodnih dana prikupili seno, mekinje, kukuruz, jeèam i drugu stoènu hranu. Prikupljanje je organizovano u skladu sa preporukama nadležnih službi, da bi se obezbedila kontinuirana ishrana stoke u podruèjima pogoðenim poplavama.

– Svako je dao ono što mu pretièe, kukuruza, sena, deteline, premiksa... Brinemo i o ljudima, ali stoka je veliko blago i ovako najbolje možemo pomoæi našimkolegama zemljoradnicima da je saèuvaju – rekao je Antun Delija, jedan odorganizatora prikupljanja ove pomoæi za portal Soinfo.org koji je objavio informaciju o ovoj humanitarnoj akciji.

Kompletnu akciju pomogla je i Poljoprivredna struèna služba Sombor, koja je obezbedila gorivo. Prevoznik „Kneževiæ”je za potrebe prevoza pomoæi, bez nadoknade, ustupio šleper.

Rukovodstvo Opštine Bogatiæ se zahvalilo na pruženoj pomoæi koja æe biti rasporeðena stoèarima koji neæe moæi da uberu usev na njivama koje su poplavljene.

Foto:Soinfo.org

VRH