4. Jun. 2014 Komarcima, najzad, odzvonilo - obavljeno zaprašivanje sa zemlje i avionom


Veèeras je obavljeno avionsko zaparašivanje komaraca na celom podruèju opštine Bogatiæ. Tokom prepodneva je obavljeno zaprašivanje sa zemlje i uništavanje larvi na terenima gde su struène ekipe procenile da je to neophodno i celishodno.

Zaprašivanje komaraca je finansirano iz opštinskog budžeta.

VRH