4. Jun. 2014 Za popravku puteva ošteæenih poplavom potrebno 4.000.000 dinara

Šteta prièinjena poplavama na nekategorisanim i opštinskim putevima procenjena je na 4.000.000 dinara. Najveæa ošteæenja su na putnim pravcima u Crnoj Bari i to na opštinskim putevima od ovog sela do Salaša Crnobarskog, do Vasinog šiba i do granice sa AP Vojvodinom. Na podruèju ove mesne zajednice potrebna je i sanacija nekategorisanih puteva do Parašnice i reke Save.

U Salašu Crnobarskom i Badovincima komisija je kosntatovala ošteæenja na dva nekategorisana puta u priobalju Drine.

VRH