4. Nov. 2010 Izložba slika sa slikarske kolonije “Sovljak 2010.”

U organizaciji Kulturno-Obrazovnog Centra opštine Bogatiæ, 29. novembra, prireðena je izlozba slika nastalih na ovogodišnjoj slikarskoj koloniji u Sovljaku. Pored naših na koloniji su uèestvovali i slikari iz Bugarske, Republike Srpske i Brèko Distrihta, tako da je ova izlozba imala internacionalni karakter.

Izloženi radovi inspirisani su oblicima prirode - pejsažom i mrtvom prirodom, slikani klasiènim slikarskim obrascima u razlièitim koloristièkim aranžmanima.

Uvodnu reè dao je akademski slikar Dragan Martinoviæ a izložbu je otvorio istorièar umetnosti Sreto Bošnjak.

VRH