9. Sep. 2010 Dan Opštine Bogatiæ

10.septembar – Dan opštine

U petak se sveèano obeležava 10. septembar – Dan opštine Bogatiæ
Protokolom sveèanosti je najavljeno prisustvo odbornika Skupštine opštine, zaposlenih u opštinskoj upravi, brojnih gostiju sa podruèja opštine, susednih opština i gradova.

VRH