5. Jun. 2010 Masovno sredjivanje životne sredine

Thumbnail imageVeliko spremanje Bogatiæa

U akciji velikog spremanja u opštini Bogatiæ uèestvovale su sve mesne zajednice, škole, javna preduzeæa i ustanove. Uèenici su uredjivali školska dvorišta, zaposleni u opštinskoj upravi travnjake i cvene površine u centru varošice, a radnici Kulturno-obrazovnog centra park ispred svoje ustanove. Društvo Roma je organizovalo èišæenje jedne divlje deponije, a èlanovi udruženja ribolovaca „Klen“ sakupljali su otpad i smeæe na obali Drine.

U Direkciji za uredjenje gradjevinskog zemljišta, koja je koordinirala akciju na celom podruèju opštine, zadovoljni su odzivom i rezultatom akcije. Iz Direkcije su najavili su  da æe naredne sedmice nastaviti uredjenje divljih deponija, koje su registrovane na èak 28 lokacija na podruæju opštine.

VRH