28. May. 2010 Rasprava o problemima poljoprivrede

Thumbnail imageZadrugarstvo, ali kakvo?

Unija poljoprivrednih proizvodjaèa i Direkcija za poljoprivredu iz Bogatiæa danas su organizovali tribinu o problemima poljoprivrednih proizvodjaèa.

Osim poljoprivrednih proizvodjaèa i predstavnika lokalne samouprave uèestvovali su Svetomir Vešiæ, naèelnik Maèvanskog upravnog okruga, predstavnici Ministartva poljoprivrede, Uprave za veterinu i Uprave za agrarna plaæanja.

Pored ostalog, nagovešteno je  usvajanje novog zakona o zadrugama, koga treba da predloži Ministarstvo ekonomije.      

Predstavnici zadruga sa ovog podruèja smatraju da nije neophodan novi koncept zadrugarstva koga zagovara Ministarstvo poljopivrede, veæ   novim zakonom postojeæim zadrugama koje su opstale treba da se omoguæi da nastave poslovanje u interesu proizvodjaèa.

VRH