23. Apr. 2010 Premijera u Pozorištu „Janko Veselinoviæ“

Thumbnail imageDeèija scena uspešno izvela predstavu „Pozdravi nekog“

Iskrene i potresne ispovesti maloletnika iz ustanova socijalnog rada, deèije sudbine, tihi vapaj za nežnošæu, neobièna poimanja ljubavi, stavili su publiku u procep, a dokumentarni i video segmenti i posebno originalna muzika blago reèeno - zbunili, zbog èega je nemo odgledala jednoèasovnu predstavu.

Pre bi se, možda moglo reæi da je „Pozdravi nekog“, po tekstu Vesne Ognjenoviæ i Budimira Nešiæa, u režiji Zorana Djonliæa, multimedijalni projekat koji zadire u osetljivu problematiku razvoja dece i ljudi u našem društvu.

Autentiène iskaze 14 najmladjih glumaca Pozorišta „Janko Veselinoviæ“ doneli su sa jakom umetnièkom snagom, iako oni žive drugaèiji život od likova koje su tumaèili.

VRH