9. Apr. 2010 Obeležen Svetski dan zdravlja

Thumbnail imagePreventivni pregledi u centru Bogatiæa

Povodom Svetskog dana zdravlja tokom prepodneva ekipa lekara i medicinskog osobolja Doma zdravlja iz Bogatiæa je  omoguæila besplatne preventivne preglede na štandu u centru varošice. Veliki broj prolaznika je iskoristio priliku da bez odlaska u ordinaciju izmeri krvni pritisak i nivo glikemije ili se posavetuje sa prisutnim lekarima. Prolaznicima su deljeni flajeri koji promovišu  zdrave stilove života i prevenciju od malignih oboljenja.

VRH