7. Apr. 2010 Uspešna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Uzveæu

Thumbnail imagePrikupljeno 70 jedinica krvi

Okupljanje dobrovoljnih davalaca krvi na Blagovesti u Uzveæu je tradicionalno, a osim velikog broja humanih ljudi iz ovog sela u akciji uèestvuju i komšije iz  Glušaca, Belotiæa i Metkoviæa. Tradicija se poštuje i u velikom broju prikupljenih jedinica krvi, zbog èega su aktivisti Crvenog krsta nedavno nagradjeni priznanjem Crvenog krsta Srbije.

Ove godine davaoci su nadmašili sebe. Pre tri godine krv je dalo 19 davalaca, pretprošle 66, lane 59, a ovaj put èak 70 od prijavljenih 85.

Zoran Vešiæ, predsednik Mesne organizacije CK kaže da su zadovoljni Srebrnom znaèkom Crvenog krsta Srbije i da æe se 223 èlanova ove organizacije potruditi da zasluže i Zlatnu znaèku.

VRH