2. Apr. 2010 Šarenilo uskršnjih poklona

Thumbnail imageTradicionalna prodajna izložba radova polaznika Predškolske ustanove u Bogatiæu privukla veliku pažnju

Mališani iz predškolske ustanove „Slava Koviæ“ u Bogatiæu organizovali su, povodom Uskrsa, prodajnu izložbu radova koje su napravili sami uz pomoæ svojih  vaspitaèa. Izložba je organizovana ispred Kulturno-obrazovnog centra, a s obzirom da je èetvrtkom i pijaca u Bogatiæu izložba je bila veoma poseæena, a najveæi broj prelepih radova je brzo prodat. Kupci su se teško odluèivali šta æe otkupiti od mališana jer su svi izloženi predmeti veoma lepi i u brojnim domaæinstvima æe poslužiti kao uskršnji ukras. Cene nisu bile unapred odredjene, veæ su kupci za predmete koji su im se najviše svideli plaæali koliko su želeli. Prikupljeni novac mališani i vaspitaèi æe, osim za kupovinu slatkiša iskoristiti za nabavku didaktièkog materijala i rekvizita koji su im neophodni za tradicionalnu godišnju priredbu koja se održava u junu, a za koju pripreme poèinju odmah  posle Uskrsa.

VRH