31. Mar. 2010 Setva iz opštinske kase

Za proleænu setvu ratarima obezbedjeno 23 miliona dinara povoljnih kredita

Direkcija za poljoprivredu i ove godine, po jedinstvenom modelu udruživanja sredstava iz opštinskog agrarnog budžeta sa sredstvima Banke Inteza, pomaže ratarima da obezbede novac za predstojeæu proleænu setvu.

Za zainteresovane poljoprivredne proizvodjaèe objavljujemo kompletan tekst konkursa za dodelu kredita.

Na osnovu èlana 4 i 7 Odluke o osnivanju Direkcije za poljoprivredu i selo Opštine Bogatiæ (Službeni list Opštine 21/2006), èlana 6 Odluke o osnivanju Agrarnog budžeta Opštine Bogatiæ, zakljuèka komisije za poljoprivredu i selo od 11.12.2009.god. i odluke Opštinskog Veæa br:06-31-84/2009-01 od 16.12.2009.god. o udruživanju i raspodeli sredstava Agrarnog busžeta Opštine Bogatiæ, Direkcija za poljoprivredu i selo Opštine Bogatiæ raspisuje:

K O N K U R S

VRH