31. Mar. 2010 Šteta od poplava najmanje 25 miliona dinara

Thumbnail imageOpština Bogatiæ od republi?ke vlade traži pomoæ za saniranje šteta od poplava

Komisiji za procenu šteta od elementarnih nepogoda opština Bogatiæ je uputila zahtev za uèešæe u saniranju šteta od poplava na podruèju opštine, koje su se dogodile u januaru i februaru ove godine. Usled visokih voda reka Save i Drine koje su se izlile u dva navrata 6. januara i 22. februara 2010.godine, na podruèju naše Opštine poplavljeno je u nebranjenom delu priobalja oko 1500 hektara poljoprivrednog zemljišta kao i oko 2000 hektara u branjenom delu zbog visokih podzemnih voda.

VRH