8. Sep. 2009 Septembarske sveèanosti

Thumbnail image10.septembar – Dan opštine

U èetvrtak se sveèano obeležava 10. septembar – Dan opštine.
Protokolom sveèanosti je najavljeno prisustvo odbornika Skupštine opštine, zaposlenih u opštinskoj upravi, brojnih gostiju sa podruèja opštine, susednih opština i gradova, kao i ministra prosvete Žarka Obradoviæa.
U 16 sati u parku ispred Kulturno-obrazovnog centra biæe otkrivena spomen bista književnika Janka Veselinoviæa, autora Milana Torbice. O Janku Veselinoviæu govoriæe Dragica Tešiæ, direktor Kulturno-obrazovnog centra.
Potom æe u sali Doma kulture biti izvedena sveèana akademija, uz uèešæe reprezentativnih kulturnih stvaralaca iz opštine Bogatiæ i gostiju – ansambla „Kolo“ iz Beograda.

Od 20 sati organizuje se koncert ansambla „Kolo“ na pozornici u dvorištu Osnovne škole u Bogatiæu. Ulaz je besplatan.

VRH