8. Sep. 2009 Evropa obnavlja saradnju bivših republika

Thumbnail imageDrina više nije granica!

Opština Bogatiæ se ukljuèila u projekat Evropske unije kojim se ponovo uspostavlja saradnja opština iz Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine.
Sa opštinom Živinice opština Bogatiæ je nosilac posebnog projekta iz oblasti oèuvanja tradicionalnih vrednosti i poljoprivrede, a za projekat „Dani reke Drine“ prijavljena je kulturno-turistièka manifestacija „Hajduèko veèe“.

Opštine iz Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine uspostaviæe saradnju u okviru projekta prekograniène saradnje koji se finansira iz predpristupnih fondova evropske unije. Reè je o neprofitabilnim programima, od kojih je jedan pod nazivom „Dani reke Drine“ veæ definisan. Reæ je, kako istièe Slavko Vladimiroviæ, iz Opštinske uprave u Bogatiæu o manifestacijama koje se tokom leta veæ organizuju u mestima koji gravitiraju reci Drini. Realizovanjem ovog projekta proširiæe se sadržaji ovih manifestacija koje imaju kulturni i turistièki sadržaj, a velika vrednost je što æe se tokom leta u manifestacije ukljuèivati stanovništvo sa obe strane granice.

Delegacija opštine Bogatiæ sastala se sa rukovodstvom opštine Živinice iz Federacije Bosne i Hercegovine, i tom prilikom su razmatrane mogu?nosti za partnerstvo na projektima iz oblasti poljoprivrede, oèuvanje kulture i tradicije odnosno etno-turizma.

VRH