8. Jul. 2009 Prijem za „Vukovce“

Tradicionalno, na kraju školske godine opština Bogatiæ je nagradila nosioce Vukove diplome, uèenike generacije i uèesnike republièkih takmièenja iz svih osnovnih škola i maèvanske srednje škole.  Njima je  na postignutim rezultatima èestitao je Aleksandar Vuloviæ, pomoænik predsednika opštine i uruèio  knjige. Uèenici, nastavnici i rukovodioci škola podržavaju ovaj naèin vrednovanja najuspešnijih uèenika.

Miroslav Kovaèeviæ, direktor OŠ „Cvetin Brki?“ iz Glušaca smatra da je ovakav potez dobar jer daje podsticaj u?enicima da dostignu rezultate svojih vršnjaka. Ako ne mogu da postanu „Vukovci“, onda bar da uèestvuju na takmièenjima i postignu zapažene rezultate.

Uèenica Aleksandra Toviloviæ iz Badovinaca koja je zaslužila diplomu „Vuk Karadžiæ“ rekla je da se za ovo priznanje nije posebno zalagala. Kao odliènog uèenika interesovali su je svi predmeti, posebno hemija i srpski jezik, ali joj je uspeh pomogao da upiše željenu srednju školu.

VRH