13. Jun. 2009 Uruèene diplome srednjoškolcima

Urucene diplomeNa sveèanosti održanoj u Domu kulture svim  maturantima Maèvanske srednje škole u Bogatiæu su uruèene diplome o završenom školovanju,   Školovanje je uspešno završilo 111 uèenika koji su stekli zvanja veterinarskog, ekonomskog, poljoprivrednog i tehnièara za kompjutersko konstruisanje, automehanièara i autolimara.
Milisav Joksimoviæ, direktor škole rekao je za naš portal da je ova generacija uèenika medju najboljim od postojanja škole. Rezultati koje je postigla ova generacija, po njegovom mišljenju, došli su zahvaljujuæi izboru obrazovnim profila u koje se svake godine upisuje sve više uèenika koji imaju motivaciju da postignu što bolji uspeh i nastave školovanje.

VRH