11. Mar. 2014 Ministarka zdravlja u tehnièkoj Vladi Slavica Ðukiæ-Dejanoviæ, posetila Dom zdravlja u Bogatiæu

Ministarka zdravlja posetila Dom zdravlja u Bogatiæu
Ministarka zdravlja posetila Dom zdravlja u Bogatiæu
Ministarka zdravlja u tehnièkoj Vladi Slavica Ðukiæ-Dejanoviæ, posetila je Dom zdravlja u Bogatiæu. Cilj posete jeste realizacija zajednièkog projekta Ministarstva zdravlja, lokalne samouprave i Doma zdravlja , povodom otvaranja Centra za hemodijalizu u Bogatiæu.Ministarka zdravlja Slavica Ðukiæ-Dejanoviæ, je u razgovoru sa rukovodstvom Opštine Bogatiæ i Doma zdravlja, ukazala na znaèaj primarne zdravstvene zaštite i istakla da su prioriteti ministarstva osposobljavanje Domova zdravlja, gde bi pacijenti mogli da zadovolje najveæi deo svojih potreba za leèenjem. Osposobljavanje Centra za dijalizu u Domu zdravlja u Bogatiæu, jedan je od prioritentih projekata koje æe ministarstvo podržati.Ova prva poseta ministra zdravlja, ujedno predstavlja i poèetak realizacije znaèajnog projekta Ministarstva zdravlja , Doma zdravlja i lokalne samouprave, èija se implementacija oèekuje do kraja godine, a u okviru kojeg æe se opremiti Centar za hemodijalizu i adaptirati predviðene prostorije, istakao je direktor Doma zdravlja Goran Makunèeviæ.Uvoðenje solidarnog poreza na plate je zbog trenutne ekonomske situacije iznuðena ali i ogranièena mera, koja æe brzo biti ukinuta. Lekari æe prvi biti osloboðeni plaæanja ovog poreza, istakla je Slavica Ðukiæ-Dejanoviæ.
VRH