9. Mar. 2014 Održan tradicionalni osmomartovski koncert „Ðida“

Tradicionalni osmomartovski koncert „Ðida“
Tradicionalni osmomartovski koncert „Ðida“
Folklorni ansambl „Ðido“ održao je tradicionalni koncert deèijih ansambala, povodom 8. marta Meðunarodnog dana žena. U prepunoj sali Doma kulture, bilo je prisutno preko petsto gledalaca, što predstavlja dokaz da interesovanje za ovaj koncert godinama ne jenjava. Koncert pod nazivom „Dragim damama-našim mama“, održava se veæ jedanaestu godinu za redom, a mladi èlanovi „Ðida“, posveæuju ovaj koncert svojim majkama, bakama, kao i svim pripadnicama lepšeg pola i na taj naèin im zahvaljuju što ih odgajaju, neguju, vaspitavaju i podržavaju. Gosti koncerta bila su deca iz Kulturno umetnièkih društava iz Glušaca, Dublja, Zminjaka, Banovog Polja, Crne Bare i Salaša Crnobarskog. Na sceni su se smenjivale koreografije iz raznih krajeva Srbije, a publika je imala priliku da vidi 386 mališana, koji su izvodili narodne igre. U programu su uèestvovali i èlanovi ansambla- recitatori, kao i deèija pevaèka grupa Folklornog ansambla „Ðido“.
VRH