7. Mar. 2014 Održan koncert harmonike u Domu kulture u Bogatiæu

 Održan koncert harmonike u Domu kulture u Bogatiæu
Održan koncert harmonike u Domu kulture u Bogatiæu
U organizaciji Kulturno obrazovnog centra, održan je koncert harmonike u Domu kulture u Bogatiæu. Koncert majstor na harmonici Dušan Sekuliæ iz Bijeljine, predstavio je ovaj instrument u jednom drugaèijem svetlu. Publika je mogla da uživa u obradama raznih melodija: klasike, popa, roka, latino i metal zvuka.Uz pratnju orkestra Dušanovih drugova, opšti utisak upotpunio je i scenski nastup plesnog para. Prema reèima direktora KOC Ivana Radovanoviæa, Meðunarodni muzièki festival harmonike i ovakvi koncerti, predstavljaju nastavak napora, da se na ozbiljan i odgovoran naèin, ukaže najmlaðima na znaèaj profesionalnog i modernog naèina bavljenja ovim instrumentom.KOC æe u maju organizovati treæi po redu Meðunarodni muzièki festival u Opštini Bogatiæ „Dani harmonike“, na kojem se oèekuje nastup najeminentnijih izvoðaèa na harmonici, najavio je Ivan Radovanoviæ.
VRH