5. Mar. 2014 Na predstavljanju projekata Opštine Bogatiæ, prisustvovao i ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije Branko Ružiæ

Predstavljanje  projekata  Opštine Bogatiæ
Predstavljanje projekata Opštine Bogatiæ

Na predstavljanju znaèajnih projekata Opštine Bogatiæ, pored predstavnika opštinskog rukovodstva i graðana, prisustvovali su i ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije Branko Ružiæ i državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Nenad Borovèanin. Èetiri projekta Opštine Bogatiæ koje finansira Evropska unija, nalaze se u razlièitim fazama realizacije.Projekti korišæenja biomase u proizvodnji energije dve prekograniène opštine Bogatiæ-Bjeljina i zagrevanja javnih ustanova geotermalnom energijom, nalaze se u završnim fazama evaluacije . Dva projekta u okviru programa Exchange 4, tièu se unapreðenja rada Javnog komunalnog preduzeæa i implementacije Akcionog plana usklaðenog sa Strategijom održivog razvoja, koji treba da podigne nivo administrativnih kapaciteta. Projekti se realizuju preko Kancelarije za evropske integracija i od izuzetnog su znaèaja za opštinu, istakao je predsednik opštine Nenad Beserovac.Poèetak procesa pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, mora se odvijati uporedo sa procesom strateških promena na lokalnom nivou, gde æe se reforma društva i odvijati. Bespovratna sredstva iz fondova Evropske unije namenjena razvoju privrede, biæe dostupna svima, a ulaganje u poljoprivredu,jedan je od prioriteta državnih institucija, istakao je Branko Ružiæ.Usklaðivanje komparativnih prednosti opštine, sa strateškim planovima i ciljevima državnih institucija u razvoju privrede, podrazumeva ugradnju standarda Evropske unije, što predstavlja preduslov za korišæenje bespovratnih sredstava u okviru razlièitih Evropskih fondova

VRH