3. Mar. 2014 Osnovana „Prva maèvanska zadruga“

Osnovana „Prva maèvanska zadruga“
Osnovana „Prva maèvanska zadruga“
U domu Stanoja Davidoviæa u Bogatiæu, oko dvadesetak poljoprivrednih proizvoðaèa, održalo je osnivaèku skupštinu „Prve maèvanske zadruge“, èiji æe prvi projekat biti proizvodnja „Maèvanskog vodeniènog brašna“, brendiranje ovog proizvoda i plasman na tržište. Poljoprivredni proizvoðaèi danas posluju na neureðenom tržištu, bez sigurnosti plasmana i nepredvidivih prodajnih cena. Udruživanje æe obezbediti smanjenje rizika, poslovanje po principu ugovorene proizvodnje, izvesnije prodajne cene i povoljniju nabavku repromaterijala, istakao je vršilac dužnosti direktora zadruge Miroslav Ðurièiæ. Opšte udruženje preduzetnika iz Bogatiæa, pružiæe svu neophodnu pomoæ u poslovanju zadruge, a za proizvoðaèe u pdv-u obezbediæe i znatno povoljnije knjigovodstvene usluge, istakao je predsednik udruženja Radosav Beriæ. Jedan od osnovnih ciljeva postojanja zadruga je izbegavanje posrednika, kako u nabavci semena, ðubriva i preparata, tako i u prodaji poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Vlada Republike Srbije je u 2012. godini usvojila Strategiju razvoja zemljoradnièkog zadrugarstva u Srbiji i dok država ne krene u njenu potpunu primenu, poljoprivrednici æe morati sami da se udružuju i posluju.
VRH