2. Mar. 2014 U okviru manifestacije „Srbija u ritmu Evrope”, mališani imali priredbu na Sajmu turizma

Priredba mališana iz naše opštine na Sajmu turizma
Priredba mališana iz naše opštine na Sajmu turizma
Hor mališana iz opštine Bogatiæ, koji pohaðaju probe u okviru projekta „Srbija u ritmu Evrope”, nastupio je na Sajmu turizma, na štandu Ambasade Republike Turske. Opštinsku delegaciju iz Bogatiæa, doèekala je supruga turskog ambasadora u Srbiji, Azra Bozaj. Nastup mališana privukao je pažnju mnogobrojnih posetilaca štanda, a prema reèima Igora Karadareviæa, direktora manifestacije Srbija u ritmu Evrope, ova poseta ima za cilj upoznavanje sa kulturom i tradicijom dve zemlje.U ime srpsko-turskog prijateljstva, mališani su darovali simboliène poklone predstavnicima Ambasade Turske, a supruga ambasadora nije krila oduševljenje nakon njihovog nastupa.Prema podacima Kancelarije za kulturu i turizam Ambasade Turske, ova zemlja je veæ dugi niz godina omiljena destinacija srpskih turista. Predstavnici ambasade i avio-kompanije Turkish Airlines, uruèili su prigodne poklone gostima iz Bogatiæa, a predsednik Opštine Bogatiæ Nenad Beserovac, istakao je da æe sa zadovoljstvom uzvratiti gostoprimstvo i uruèio zvanièni poziv.Probe za mališane sa teritorije opštine Bogatiæ, biæe organizovane i u narednom periodu, kako bi se uspešno pripremili za uèestvovanje na završnom koncertu koji æe se održati u Bogatiæu, gde æe zajedno sa finalistima “Prvog glasa Srbije” pokazati svoj talenat.
VRH