1. Mar. 2014 Turistièka organizacija opštine Bogatiæ uzela uèešæe na “Meðunarodnom sajmu turizma” u Beogradu

TOOB na “Meðunarodnom sajmu  turizma” u Beogradu
TOOB na “Meðunarodnom sajmu turizma” u Beogradu
Na 36. Meðunarodnom sajmu turizma održanom u Beogradu, Turistièka organizacija opštine Bogatiæ, nastupila je pod sloganom “U srcu Maève” i na raskošnom štandu predstavila objedinjenu turistièku ponudu maèvanskog kraja. Prema reèima direktora TOOB Darka Mašiæa, akcenat je bio na agroturizmu, ali i na promociji tradicionalnih manifestacija, kao što su “Hajduèko veèe” i “Hajduèka regata”.Na štandu su predstavljeni i proizvodi iz „Maèvanskog špajza“, proizvodi od meda, rakije, likeri kao i kozji sir proizvoðaèa Momèila Budimiroviæa, koji je na prošlogodišnjem Sajmu etno hrane i piæa, proglašen za šampiona u kategoriji sireva.Po prvi put na štandu bila je izložena i “Hajduèka sablja”, kako bi se posetiocima što vernije predstavila manifestacija “Hajduèko veèe”, na kojoj pobednik osvaja ovaj vredan trofej. Kuvari “Maèvanske srednje škole” i ove godine predstavili su tradicionalne specijalitete maèvanske kuhinje.Više od 1000 izlagaèa iz 53 zemlje sveta, u šest hala Beogradskog sajma, predstavili su svoje destinacije, koje æe svakako ispuniti želje za putovanjem, odmorom i novim doživljajima.
VRH