29. Jan. 2014 Potpisani ugovori za realizaciju projekata Opštine Bogatiæ finansiranih iz IPA fondova EU

Potpisani ugovori za projekate koji se finansiraju iz IPA fonda
Potpisani ugovori za projekate koji se finansiraju iz IPA fonda
Potpisani ugovori za projekate koji se finansiraju iz IPA fonda
Potpisani ugovori za projekate koji se finansiraju iz IPA fonda
Potpisani ugovori za projekate koji se finansiraju iz IPA fonda
Potpisani ugovori za projekate koji se finansiraju iz IPA fonda
Na Stalnoj konferenciji gradova i opština održanoj u Beogradu, predstavljeno je 32 projekta, koji æe biti finansirani iz IPA fondova Evropske unije, a u okviru programa EU Exchange 4, èiju primenu je obrazložio i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Majkl Devenport. Prema reèima ministra Branka Ružiæa, poèetak procesa pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, mora se odvijati uporedo sa procesom strateških promena na lokalnom nivou, gde æe se reforma društva i odvijati. Dva projekta Opštine Bogatiæ biæe finansirana u okviru ovog programa, a odnose se na unapreðenje rada Javnog komunalnog preduzeæa i izradu akcionog plana opštine. Prema reèima predsednika Opštine Bogatiæ Nenada Beserovca, ovi projekti omoguæi æe efikasnije upravljanje otpadom i razvijanje akcionog plana koji æe biti usklaðen sa postojeæom Strategijom lokalnog održivog razvoja. Po završetku konferencije, uprilièeno je sveèano potpisivanje ugovora. Ukupna vrednost granta, odnosno bespovratnih sredstava namenjenih za realizaciju projekata Opštine Bogatiæ, iznosi oko pola miliona evra.
VRH