28. Jan. 2014 Izabran logo Kulturno-obrazovnog centra Bogatiæ

Logo KOC-a Bogatiæ
Logo KOC-a Bogatiæ

Nakon razmatranja jedanaest prispelih idejnih rešenja Komisija za odabir logoa Kulturno-obrazovnog centra Bogatiæ jednoglasno je odluèila da je najkompletnije rešenje predloženo od strane Natalije Puziæ. Èlanove komisije èinili su:
1. Katarina Maletiæ, predsednik Komisije i UO Kulturno-obrazovnog centra
2. Milan Kovaèeviæ, zaposleni u Kulturno-obrazovnom centru
3. Dragana Ercegovèeviæ, likovni pedagog

VRH