26. Jan. 2014 Održan skup èlanova Socijalistièke partije Srbije u Bogatiæu, povodom veæ izvesnih vanrednih parlamentarnih izbora i prijema novih èlanova

Prijem novih èlanova SPS u Bogatiæu
Prijem novih èlanova SPS u Bogatiæu
Opštinski odbor Socijalistièke partije Srbije u Bogatiæu, organizovao je sveèanost povodom prijema novih èlanova u stranku, a tom prilikom razgovaralo se i o veæ izvesnim vanrednim parlamentarnim izborima. Prema reèima predsednika okružnog odbora SPS-a Maèvanskog okruga , Nenada Borovèanina, ovaj skup starih i novih èlanova stranke u Bogatiæu, predstavlja podršku zvaniènoj politici Socijalistièke partije Srbije.Prema reèima predsednika Opštinskog odbora SPS-a u Bogatiæu Nenada Beserovca, sveèanost koja je organizovana povodom prijema oko 60 novih èlanova u stranku, planirana je od ranije, ali novonastala dešavanja oko raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, odredila su da ovo bude i prvi predizborni skup, na kojem se razgovaralo o buduæem delovanju stranke.Vlada Republike Srbije æe na narednoj sednici predložiti, uz obrazloženje, predsedniku Republike raspuštanje Skupštine i raspisivanje izbora za 16. mart, izjavio je premijer Srbije Ivica Daèiæ, na konferenciji za novinare.
VRH