25. Jan. 2014 Otvorena prva radionica domaæe radinosti u Badovincima

Radionica domaæe radinosti u Badovincima
Radionica domaæe radinosti u Badovincima
Radionica domaæe radinosti u Badovincima
Radionica domaæe radinosti u Badovincima
Radionica domaæe radinosti u Badovincima
Radionica domaæe radinosti u Badovincima
Radionica domaæe radinosti u Badovincima
Radionica domaæe radinosti u Badovincima
Radionica domaæe radinosti u Badovincima
Radionica domaæe radinosti u Badovincima
U èuvenoj sveštenièkoj kuæi porodice Tufegdžiæ u Badovincima, otvorena je prva radionica starih zanata. Ovo prelepo zdanje ozidao je davne 1911. godine Dragomir Tufegdžiæ, sveštenik, uèitelj i književnik, koji je bio oženjen Persidom, æerkom Janka Veselinoviæa.”Popova kuæa” kako je zovu meštani Badovinaca, danas je u vlasništvu Slobodana i Mire Pavloviæ. U ovom rustiènom ambijentu, Udruženje umetnièkih stvaralaca Maève, organizovalo je prvu radionicu tkanja, pletiva i veza, u saradnji sa Kulturno umetnièkim društvom “Dukat” i Udruženjem “Etno vajat” koje se bavi izradom narodne nošnje. Svi delovi nošnje koji nastanu u toku ove radionice, biæe poklonjeni KUD-u “Dukat” iz Badovinaca. Stari zanati su deo tradicije jednog naroda i saèuvati ih u savremenom svetu tehnologije, moguæe je samo ako se veština zanatlija, njihova ljubav i posveæenost prema zanatima, prenesu na mlaðe naraštaje. Milena Mica Petroviæ je èlan Udruženja “Etno Vajat” iz Badovinaca i veæ dvadeset godina se bavi izradom narodne nošnje. Ovakve radionice su prava prilika da svoje ogromno znanje i iskustvo prenese na mlaðe naraštaje. Radionica æe biti otvorena do 31. januara, a prema reèima organizatora, cilj Udruženja umetnièkih stvaralaca Maève, je da radionice budu pokrenute i u drugime selima opštine Bogatiæ.
VRH