22. Jan. 2014 Humanost na delu

 Humanost na delu
Humanost na delu
Humanitarna organizacija „Zlatno srce“ iz Bogatiæa, organizovala je humanitarnu akciju u klubu „Dionis“ u Badovincima, u saradnji sa vlasnicima kluba braæom Petrušiæ. U okviru humanitarne veèeri, nastupilo je sedam muzièkih bendova, a odazvalo se i dosta mladih. U okviru akcije prikupljeno je 252.500 dinara za pomoæ Veselinu Eriæu iz Metkoviæa i Dragani Stjepanoviæ iz Glušaca u borbi za što brže ozdravljenje. Prema reèima predsednika NVO „Zlatno srce“ Momèila Vukoviæa, ova akcija je imala do sada nezabeležen uspeh na podruèju opštine Bogatiæ i predstavlja ohrabrenje da se nastavi sa humanitarnim radom.
VRH