18. Jan. 2014 Topla i suva zima preti da ugrozi rod pšenice

Topla i suva zima preti da ugrozi rod pšenice
Topla i suva zima preti da ugrozi rod pšenice
Nedostatak padavina za sada ne ugrožava pšenicu, koja je prošle jeseni zasejana na oko 5.500 hektara oranica u opštini Bogatiæ. Ukoliko, meðutim, period bez snega ili kiše potraje, slažu se struènjaci i poljoprivrednici, mlade biljke bi mogle da imaju ozbiljnih problema u razvoju, a to bi se moglo odraziti i na konaèan prinos ove naše najvažnije žitarice. Trenutno na njivama postoji samo površinska vlaga, dok su dublji slojevi suvi, a upravo iz njih bi pšenica trebalo da crpi vlagu u najsušnijem delu godine. Usled suve zime bez snega, poveæava se rizik od golomrazice, jer sneg štiti od niskih temperatura, ali i ostavlja dovoljnu kolièu vlage. Visoke temperature za ovo doba godine i nedostatak padavina, uslovile su pojavu velikog broja glodara, koji nanose štetu pšenici. Ako potraju, ovakvi vremenski uslovi neæe biti pogodni ni za proleænu setvu.
VRH